SKI LIFT

SKI LIFT

XİZƏKÇİLƏR ÜÇÜN KEÇİD BİLETLƏRİ 
 Həftə sonu və Bayram Günləri Böyüklər Uşaqlar
Təcrübəsizlər - 1 gün 25 20
Yarım gün 25 20
Tam gün 35 25
iki Günlük 55 40
Üç Günlük 80 60
Dörd Günlük 90 70
Beş Günlük 100 80
Altı Günlük 110 90
Bir Həftəlik 120 100

 Həftə içi Günləri Böyüklər Uşaqlar
Təcrübəsizlər - 1 gün 20 15
Yarım gün 20 15
Tam gün 30 20
iki Günlük 50 35
Üç Günlük 70 50
Dörd Günlük 80 60
Beş Günlük 90 70
Altı Günlük 100 80
Bir Həftəlik 105 85

Piyadalar Üçün Keçid Biletləri
 Piyadalar Üçün Keçid Biletləri Böyüklər Uşaqlar
Həftə içi Günləri 10 7
 Həftə sonu və Bayram Günləri 15 10Mövsüm üçün Keçid Biletləri
Böyüklər  Uşaqlar
470 270 

Our partners

Land Rover
BERG
SPORT SYSTEM

FOLLOW US ON INSTAGRAM